Zarząd Hogart Business Applications

 • Marcin Penczek

  Prezes Zarządu

  Jeden z założycieli oraz Prezes Zarządu Grupy Hogart od początku jej istnienia (1992 r.), współtworzył jej sukces na rynku. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych. Odpowiada za dział zaawansowanych rozwiązań opartych o systemy wspierające zarządzanie klasy ERP, SCM, Performance Management oraz aplikacje dedykowane Budżetowaniu i Prognozowaniu.
  W czasie swojej kariery zawodowej zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie wdrażania i integracji systemów zarządczych.
  Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Janusz Fortuna

  Wiceprezes Zarządu

  Jeden z założycieli Grupy Hogart, współtworzył jej sukces na rynku. Jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za dział zaawansowanych rozwiązań informatycznych opartych o systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem klasy BI i BPMS. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, gdzie studiował matematykę stosowaną. Bezpośrednio po studiach pracował w Akademii na stanowisku asystenta, potem pracował dla Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven. Od 1984 roku jako projektant – Project Manager realizował samodzielne projekty informatyczne współpracując z kilkoma firmami software’owymi i hardware’owymi w Holandii. Przez następne 6 lat związany z holenderską firmą Dataficiency, gdzie piastował stanowisko dyrektora grupy konsultingowej.

 • Piotr Cierlik

  Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

  Z firmą Hogart związany jest od 1997 roku. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu firmy Hogart odpowiada za pracę działów produktowych Infor FMS SunSystems i IBM Cognos.  Jest odpowiedzialny za całość spraw związanych ze sprzedażą, wdrożeniami i strategią rozwoju tych rozwiązań w Polsce. Wcześniej jako Projekt Manager, a następnie Dyrektor Działu Wdrożeń odpowiadał za złożone projekty zrealizowane dla wielu międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, w których nadzorował prace wdrożeniowe i integracyjne systemów finansowo-księgowych, BI, sprzedaży, zakupów, obsługi magazynów i obsługi klientów.
  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Minnesota oraz studiów menedżerskich MBA na warszawskiej SGH. 

 • Katarzyna Penczek

  Kontroler Biznesowy, Prokurent

  Z firmą Hogart związana od 1993 roku, obecnie na stanowisku Kontrolera Biznesowego prowadzi oraz nadzoruje wewnętrzne projekty informatyczne w ramach Grupy Hogart.
  Pracę w firmie Hogart rozpoczynała jako Project Managera zarządzając wdrożeniami systemów finansowych, systemów analityczno-raportowych oraz integracji z systemami zewnętrznymi w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Następnie jako Dyrektor Działu Technicznego rozwiązania Infor SunSystems, odpowiadała za całość prac związanych z opieką serwisową klientów dedykowaną oprogramowaniu Infor SunSystems, produktom z rodziny Cognos oraz autorskim aplikacjom oferowanym przez Hogart.
  Posiada duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie systemów informatycznych, rozwoju aplikacji oraz hurtowni danych. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Dorota Niestrzębska

  Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

  Absolwentka Ekonomii KUL. Z firmą Hogart związana od 10 lat, początkowo na stanowisku Kontrolera Finansowego, obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego. Odpowiada za definiowanie i realizację strategii finansowej firmy. Karierę zawodową jako Analityk Finansowy rozpoczęła w I NFI zarządzanym przez firmę BRE IB Austria. Następnie pracowała dla Thomson Polkolor, gdzie jako Kierownik Działu Controllingu nadzorowała prace polsko-francuskiego zespołu finansowego.