Aktualności

19.06.2017
Hogart Czynny Podatnik
Już dostępny nowy moduł (pełna integracja z SunSystems, SAP, JD'Edwards i inne)
Automatyzacja procesu weryfikacji podatników w rejestrach VAT MF. Spraw by system sam automatycznie dokonywał cyklicznych weryfikacji kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT. Szanowni Państwo mamy przyjemność ogłosić iż od 1.07.2017 będzie dostępny w sprzedaży nowy dodatkowy moduł do aplikacji Hogart_JPK automatyzujący proces sprawdzania statusu VAT kontrahentów, występujących w JPK_VAT. Dzięki temu rozwiązaniu system sam automatycznie będzie dokonywał cyklicznych weryfikacji bazy kontrahentów, łącząc się z portalem Ministerstwa i dokonując weryfikacji statusu. VAT-owskiego podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP. Wynik weryfikacji będzie zapisywany w bazie danych i prezentowany w formie raportu. Pełna historia weryfikacji będzie zapisywana w systemie z możliwością jej przeglądania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik bez trudu odnajdzie wszystkich kontrahentów nie zarejestrowanych jako podatnik VAT lub zwolnionych, czy tych których status właśnie uległ zmianie. System automatycznie za podatników sprawdza, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, zapisuje w bazie wyniki weryfikacji, przechowuje pełną historię weryfikacji z każdego dnia, umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, sortowanie i grupowanie interesujących nas danych oraz generuje wydruki. Mając moduł Hogart Czynny Podatnik system sam Cię poinformuje o bieżącym statusie Twojego kontrahenta. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa są możliwe trzy statusy: • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony Planowana jest również opcja automatycznego przygotowywania wniosków o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status podatnika. Prezentowane rozwiązanie będzie dostępne od 1.07.2017. Wdrożenie wymaga jednodniowej wizyty w celu przygotowania bilansu otwarcia dla modułu, tak jak uruchomienia pierwszej weryfikacji, do czego zachęcamy już dziś. Scenariusz wdrożenia: • pierwsza wizyta w celu przygotowania BO (już przyjmujemy rezerwacje na miesiąc Czerwiec) • kolejna wizyta celem przeprowadzenia prac instalacyjnych, parametryzacji modułu oraz testowego uruchomienia przez konsultanta Hogart • trzecia i ostatnia wizyta celem przeprowadzenia szkolenia oraz asysty podczas uruchomienia produkcyjnego W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu: Piotr Opaliński 785 994 255, Maciej Sikorski 785 994 304
19.06.2017
Hogart Rozdzielna Płatność / Hogart Split Payment
Uwaga podatniku! Już wprowadzamy moduł Hogart Rozdzielna Płatność / Hogart Split Payment!
Od kiedy ma działać: Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z opublikowanym 12 maja 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektem nowelizacji ustawy o VAT. Kogo ma dotyczyć: Podatnicy, którzy otrzymali fakturę ze wskazaną kwotą podatku VAT, będą mogli wybrać czy opłacić dokument w całości na rachunek podstawowy Dostawcy, czy wykonać płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wystawca faktury nie będzie więc miał faktycznego wpływu na rodzaj metody płatności stosowany przez swoich Odbiorców. Podmiot, który będzie stosował mechanizm podzielonej płatności płatność VAT ma być upoważniony do wielu przywilejów, które zostaną związane z tym systemem. Przywileje będą na tyle atrakcyjne dla podatników, że sami będą chcieli z niego korzystać. Zakłada się, iż przedsiębiorców, którzy zdecydują się uruchomić system rozdzielonej płatności VAT, nie będą dotyczyły sankcje z ustawy o podatku VAT (30 lub 100% kwoty zobowiązania w sytuacji, kiedy faktura została źle rozliczona), a także tzw. solidarna odpowiedzialność. Za to będą podlegały tzw. szybkiej ścieżce zwrotu podatku VAT, w ciągu 25 dni. Zasada działania: Metoda Podzielonej Płatności zakłada, że kwota netto za sprzedane towary, czy usługi będzie wpływała na dotychczasowe konto firmowe, za to kwota VAT będzie przelewana na dodatkowe dedykowane konto bankowe takich płatności. Kwota podatku VAT zgromadzona na tym odrębnym koncie, będzie mogła być wykorzystywana do opłacania faktur swojego podwykonawcy lub zapłaty za podatek VAT do US. Wprowadzenie Split Payment może spowodować spadek płynności dla przedsiębiorcy, ponieważ kwoty nadwyżki VAT będą blokowane na odpowiednich kontach do tego dedykowanych. Wpływ na systemy informatyczne: Każda firma używająca systemów elektronicznej wymiany danych z bankami (wysyłanie płatności za zobowiązania i otrzymująca płatności za należności) będzie musiała wprowadzić w systemach informatycznych stosowne zmiany. Dziś przelewy idą paczkami, sumowane w kwotach brutto i księgowo są alokowane na kontach należności. Po wprowadzeniu Split Payment płatności będą musiały być dokonywane w wartościach netto i VAT oddzielnie i podobnie księgowane. To wymusza zmiany w systemach elektronicznej bankowości. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów prac niezbędnych do przeprowadzenia celem implementacji niezbędnych dostosowań. Wpływ na płynność finansową podatnika: Wstrzymanie środków finansowych z tytułu VAT na kontach bankowych może spowodować przejściowe zatory finansowe. Żeby tego uniknąć należy dokonać analizy finansowej struktury przychodów i płatności. Hogart wraz z firmą audytorską Global Audit Partner Sp. z o.o. Sp. k. oferuje analizę w tym zakresie, gdzie w ramach usługi oferuje: - dokonanie analizy struktury przychodów i kosztów oraz płatności, - przygotowanie modelu symulacji i analizy what-if przepływów finansowych z interpretacją wyników wprowadzenia Split Payment na wybrany moment w czasie, na podstawie historycznych danych podatnika za ostatnie trzy lata, - przygotowanie prezentacji dla zarządu lub kadry zarządzającej wyników analizy prezentowanej za pomocą systemu BI Tableau wraz z rekomendacjami, co do zastosowania stosownych mechanizmów ochronnych płynności jakie należy wdrożyć w okresie przejściowym. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia dogodnych terminów oraz przedstawienia szczegółów oferty. Piotr Opaliński 785 994 255, Maciej Sikorski 785 994 304
26.05.2017
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
ZSMOPL
Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją dotyczącą nowego rozwiązania, jakie przygotowaliśmy w ramach Hogart Software House. Naszym kolejnym rozwiązaniem jest aplikację służąca do nowego typu raportowania, który jest wymagany przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobami medycznymi, są zobowiązane do przesyłania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). W odpowiedzi na wymagania dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) przedstawiamy Państwu propozycję rozwiązania, które umożliwi przekazywanie dziennych raportów. Rozwiązanie Hogart pozwala na realizację wymogów nowych przepisów w zakresie przekazywania wymaganych danych do ZSMOPL. Proces realizowany w oferowanym systemie można przedstawić w następujący sposób: • Pobranie danych z systemu lub systemów źródłowych • Przygotowanie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML • Przesłanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL - integracja z WebService Ministerstwa Zdrowia (protokół SOAP) • Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych (np. potwierdzenia odbioru lub błędu) z ZSMOPL • Rejestrowanie potwierdzenia z systemu ZSMOPL w logu • W przypadku błędu zarejestrowanie w logu oraz wysłanie powiadomienia mailowego o błędzie na zdefiniowany adres mailowy Rozwiązanie Hogart może pracować na platformie MS Windows. W przypadku modułu komunikacji z ZSMOPL może to być zarówno system MS Windows jak i Linux. W ramach projektu wdrożeniowego Hogart możemy rozważyć kilka scenariuszy wsparcia we wdrożeniu, analiza danych, wspólne dopracowanie źródeł danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie. Zapewniamy pełną integrację z Oracle-JDE oraz INFOR FMS SunSystems a także innymi rozwiązaniami. Możemy także wykonać wdrożenie wg innych scenariuszy z analizą danych, wspólnym dopracowaniu źródeł pobierania danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie albo we współpracy z innym dostawcą.
18.05.2016
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
W imieniu własnym oraz BDO Sp. z o.o. zapraszamy Państwa na szkolenia, których celem jest kompleksowe przedstawienie zmian w Ordynacji podatkowej oraz w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wejdą w życie w 2016 r. Szkolenie składa się z dwóch dni, pierwszego przedstawiającego interpretację prawno - podatkową wprowadzanych zmian i drugiego narzędziowego, poświęconego praktycznym aspektom wdrażania JPK w Państwa firmie oraz ewentualnych modyfikacji jakie on niesie w zakresie wymagań względem systemów informatycznych. Pierwszego dnia zajęć przedstawimy i przeanalizujemy zmiany w przepisach a także podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do nich. Szczególny nacisk położony będzie na wyjaśnienie zasad funkcjonowania jednolitego pliku kontrolnego, najważniejszych zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Drugi dzień w całości poświęcony będzie przełożeniu wymagań prawno-podatkowych na wymagania IT. Szczegółowo analizowane będą poszczególne struktury JPK pod kątem możliwości pozyskania danych z systemów ERP, ewentualne modyfikacje w ich konfiguracji oraz prezentacja modeli wdrażania JPK w firmie. Kliknij po więcej informacji - PROGRAM Kliknij po więcej informacji - Formularz rejestracji
22.01.2015
CFE Polska wdraża Hogart Procurement
CFE Polska wdraża Hogart Procurement – moduł dedykowany aplikacji Infor SunSystems zarządzający przepływem dokumentów zakupowych
Hogart Procurement to aplikacja w pełni zintegrowana z systemem Infor SunSystems, która zapewnia w łatwy i prosty sposób kontrolę procesów przepływu dokumentów w organizacji (np. zakupowych). System zamienia dokumenty papierowe na ich elektroniczną wersję, wraz z ich pełnym skanem. Hogart Business Applications, dostawca i główny partner wdrożeniowy największych światowych korporacji wytwarzających oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem (tj. system finansowy Infor SunSystems czy system do analizy biznesowej IBM Cognos) nieustannie rozwija swoją ofertę modułów związanych z aplikacją Infor SunSystems. Jednym z takich modułów jest aplikacja Hogart Procurement, która została ostatnio wdrożona w firmie CFE Polska - wykonawcy obiektów przemysłowych, budynków biurowych, mieszkaniowych, hoteli i centrów handlowych. Hogart Procurement to aplikacja w pełni zintegrowana z systemem Infor SunSystems, która zapewnia w łatwy i prosty sposób kontrolę procesów przepływu dokumentów w organizacji (np. zakupowych), zamieniając dokumenty papierowe na ich elektroniczną wersję, wraz z ich pełnym skanem. Przejście na elektroniczną wersję dokumentów pozwala nie tylko na zmniejszenie ilości makulatury, ale też zapewnia uporządkowanie wewnętrznych procesów obiegu dokumentów (zadania do wykonania przez pracowników są automatycznie rozsyłane drogą mailową i/lub sms-ami), pełną archiwizację i uporządkowanie dokumentacji. Dzięki elektronizacji (tagowaniu dokumentów itp.) Hogart Procurement przyspiesza proces wyszukiwania dokumentów (niewspółmiernie do wersji papierowych) oraz umożliwia wykonywanie dowolnej ilość przedruków ze skanów w razie potrzeby. Aplikacja Hogart Procurement, zarządzająca procesami przepływu dokumentów zakupowych w CFE Polska, zapewnia firmie wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, usprawnia przepływ informacji (pełna integracja e-mailowa) oraz umożliwia śledzenie poszczególnych statusów i czasu ich przetwarzania na poszczególnych etapach zatwierdzania. Wszelkie dokumenty zakupowe, gdy tylko pojawią się w firmie, natychmiast zostają zeskanowane i elektronicznie opisane, a następnie trafiają do elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Po ich oznaczeniu przez operatora, dokumenty trafiają na odpowiednie poziomy zatwierdzania, o czym odpowiednie osoby są informowane e-mailowo. Warto podkreślić, że dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Hogart Procurement firma CFE ma pełną kontrolę nad procesem akceptacji dokumentami zakupowych. CFE planuje w najbliższych miesiącach rozbudowę zainstalowanego systemu o kolejne moduły.
13.03.2014
Hogart zwiększa swoją obecność w branży hotelarskiej. Nowe kontrakty, nowe realizacje
Hogart, wiodący dostawca rozwiązań informatycznych na polskim rynku, informuje o nowych kontraktach - z Orbis S.A., Hekon Hotele Ekonomiczne, Accor Polska i Hotelem Muranowska. W ostatnim kwartale 2013 roku, Hogart Sp. z o.o. podpisał kilka nowych kontraktów w branży hotelarskiej. Klienci zaufali zarówno nowoczesnym rozwiązaniom, jakie oferuje Hogart, jak i kompetencjom oraz doświadczeniu firmy. Nowe kontrakty oznaczają dalszą ekspansję Hogart w tej niezwykle wymagającej branży. IBM Cognos Express dla Orbis S.A. Przedsiębiorstwa Orbis S.A. od pewnego czasu rozważało wybór rozwiązania, mającego na celu wsparcie swojej działalności w zakresie Business Intelligence, planowania finansowego oraz budżetowania. Wraz z wyborem samego produktu, niebagatelny problem stanowiło wyselekcjonowanie dostawcy – firmy wiarygodnej, kompetentnej, a zarazem innowacyjnej. Obydwa procesy wyboru, ściśle ze sobą powiązane, zostały zakończone w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W dniu 16 XII 2013 Orbis S.A. złożył w firmie Hogart Sp. z o.o. zamówienie na dostawę licencji oprogramowania IBM Cognos Express w pełnej konfiguracji („Complete User”). - Ta decyzja – ocenia Piotr Cierlik, Dyrektor Zarządzający firmy Hogart Sp. z o.o. – jest wyrazem przekonania Orbis S.A. o potrzebie wyboru najlepszego rozwiązania dostarczonego przez dostawcę, mającego udokumentowane i sprawdzone doświadczenie w branży. Z radością witamy Orbis S.A. w gronie naszych Klientów i dołożymy starań, aby zakupione rozwiązanie w jak najkrótszym czasie przyniosło Orbisowi konkretne korzyści. IBM Cognos Express 10.1, w wariancie dostarczonym przez Hogart, to najnowsza wersja znanego i cenionego rozwiązania klasy BI/FP/B, która wykorzystuje w swoim działaniu technikę obliczeniową „In Memory”, wykorzystującą pamięć podręczną RAM, co znacząco przyspiesza przetwarzanie oraz analizę danych (technologia ta jest chroniona patentem). Wspomniana technologia, wraz z obiektowym charakterem rozwiązania umożliwia łatwą (z punktu widzenia obsługującego personelu) obsługę procesów biznesowych. Niebagatelną kwestią, mająca wpływ na minimalizowanie kosztów eksploatacji, jest także łatwość rekonfigurowania tych procesów (w zależności od zmieniających się potrzeb) oraz łatwość dodawania nowych (jak np. dodawanie nowej wersji budżetowej, czy nowych elementów w wymiarach analitycznych). Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu administracji systemem, odpowiednio niższe są także związane z nią koszty. Na ekonomikę rozwiązania pozytywnie oddziaływaje także łatwy development (dostęp uprawnionych użytkowników do intuicyjnych narzędzi developerskich). Najnowsze wersje Infor SunSystems dla Hekon Hotele Ekonomiczne, Accor Polska I Hotel Muranowska Infor SunSystems to już nieomal światowy standard i klasyka rozwiązań dla szeroko pojętej branży turystyczno-wypoczynkowej, w szczególności dla hotelarstwa. Hogart od ponad dwudziestu lat realizuje w Polsce wdrożenia kolejnych generacji tego systemu. Z kolei użytkownicy SunSystems, wysoko oceniając jakość i efektywność posiadanych rozwiązań, co pewien czas, uwzględniając postęp technologiczny oraz zmieniające się potrzeby, decydują się na kolejne podniesienia wersji posiadanych rozwiązań. W październiku 2013 roku decyzje takie podjęły trzy spółki, należące do grupy hotelarskiej Accor, a mianowicie: Hekon Hotele Ekonomiczne, Accor Polska oraz Hotel Muranowska. Firmy te należą do najstarszych użytkowników SunSystems w Polsce (np. Hekon używa rozwiązania SunSystems wdrożonego przez Hogart od 1999 roku, dokonując oczywiście w międzyczasie sukcesywnego podnoszenia kolejnych wersji). Obecna decyzja spółek dotyczy wprowadzenia do nich najnowszego oprogramowania – Infor SunSystems w wersji 6. Dzięki temu możliwe stanie się skorzystanie zarówno z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych zawartych w wersji 6 (co przełoży się na moderację kosztów utrzymania i eksploatacji), jak i z dostępnych w tej wersji nowych rozwiązań funkcjonalnych, odpowiadających wymaganiom biznesu w drugiej dekadzie XXI wieku. W chwili obecnej we wszystkich trzech spółkach trwają prace projektowe, związane z zaimplementowaniem zaktualizowanej wersji rozwiązania Infor SunSystems 6.
06.11.2013
Hogart uzyskał Certyfikat zgodności ING BusinessOnLine Standard potwierdzający zgodność systemu Hogart Banking z systemem bankowości internetowej ING Bank Śląski S.A.
Program Hogart Banking for Infor FMS SunSystems umożliwia dwustronną wymianę danych między Księgą Główną systemu Infor FMS SunSystems a platformą bankowości internetowej ING BusinessOnLine w zakresie eksportu zleceń płatności oraz importu wyciągów bankowych. Aplikacja składa się z dwóch modułów: Hogart Banking Payments for SunSystems (wersje 5x, 6x), który jest przeznaczony do przygotowywania zleceń płatności na podstawie danych w Księdze Głównej poprzez tworzenie propozycji płatności, zatwierdzanie i agregację paczek płatności, eksport oraz archiwizację oraz Hogart Banking Statements for SunSystems (wersje 4x, 5x, 6x) umożliwiający import, przetwarzanie wyciągów bankowych , ich dekretację oraz zapis i rozliczenie w systemie księgowym. Certyfikaty są przyznawane rozwiązaniom przygotowanym w oparciu o wytyczne ING Banku Śląskiego. Systemy FK/ERP są zintegrowane z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine, a ich jakość jest potwierdzona przez bankowych specjalistów. Dzięki temu proces wdrożenia usługi WebService po stronie Klienta wymaga jedynie zainstalowania programu i wygenerowania certyfikatów. Poziom integracji jest wyrażony w rodzaju przyznanego certyfikatu.
18.10.2013
Infor on the Road 2013
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję Infor on the Road 2013, organizowaną przez firmę Infor. Konferencja jest skierowana do użytkowników aplikacji Infor i wpisuje się w cykl seminariów organizowanych na całym świecie przez Infor i jego partnerów. Konferencja odbędzie się 24 października 2013 (czwartek) w hotelu Sheraton w Krakowie i zostanie podzielona na sesje tematyczne. Sesja ogólna: Przed południem zostanie zaprezentowana najnowsza oferta firmy oraz aktualizacje i nowości z zakresu oferowanych rozwiązań. Sesje edukacyjne: Organizowane po obiedzie sesje edukacyjne będą obejmować: Infor ERP (LN, M3, SyteLine) Infor Supply Chain Management Infor Financials (SunSystems) Infor Enterprise Asset Management Infor Hospitality Infor Office of the CFO (Enterprise Performance Management) Infor System i (System21, LX, XA) Technologia i innowacje Dzisiejsze aplikacje biznesowe zasadniczo różnią się od dotychczasowych rozwiązań. Dzięki nim codzienna praca może być: piękna — poprzez wspieranie funkcjonalności designem. Agencja projektowa Infor - Hook & Loop – opracowuje eleganckie i przyjazne aplikacje, zapewniające użytkownikom dokładnie to, co potrzebują, w dowolnym miejscu i w oparciu o spersonalizowany kontekst zadań. oparta na relacjach — przedsiębiorstwa rozwijają się dzięki komunikacji i budowania więzi między ludźmi. Dzięki wprowadzeniu Infor Ming.le, Infor Motion oraz Analytics, Infor umożliwia odblokowanie ukrytych informacji i łatwą komunikację z pracownikami oraz śledzenie aktywów i dokumentów podczas codziennej działalności biznesowej. Ale to jeszcze nie wszystko: dowiedzcie się Państwo więcej o tym, jak korzystać z Infor ION jako aktywatora procesów, bez utraty elastyczności przy przeprowadzaniu szybkich zmian oraz niezależnie od tego, czy potrzebujemy połączyć się z systemem Infor, czy z aplikacjami firm trzecich. specjalistyczna — pokażemy Państwu, jak pracować szybciej z dodatkowymi funkcjami wbudowanymi w aplikacje 10x. Mogą Państwo czerpać korzyści z kolejnych nowych produktów, które zostały stworzone przez nasz zespół R&D, wzmocniony ostatnimi czasy ponad 3,000 nowych pracowników. W celu rejestracji prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Zespół rozwiązania SunSystems
07.10.2013
Konferencja IBM Smarter Analytics Forum 2013
W dniach 22-23 października br. w Sopocie odbędzie się coroczna konferencja IBM Smarter Analytics Forum 2013 poświęcona najnowszym trendom w obszarze analityki biznesowej. Jednym z partnerów konferencji jest Hogart – partner IBM w zakresie wdrażania rozwiązań analitycznych na polskim rynku. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Grzegorz Kołodko. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w tym wydarzeniu prosimy o kontakt ze swoim opiekunem handlowym. Serdecznie zapraszamy.
03.09.2013
Konferencja IBM Cognos – Twój Express do IFS już 23 września w Krakowie
Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez firmy IBM i Hogart podczas której zostanie zaprezentowane nowe rozwiązanie IBM Financial ExpresS Connector przeznaczone specjalnie dla użytkowników IFS. Partnerem konferencji jest firma NovaCura specjalizująca się w realizacji projektów IFS. Dla kogo przeznaczony jest IBM Financial ExpresS Connector? Dla firm, w których wdrożony system IFS umożliwia pozyskiwanie danych, wcześniej niedostępnych, trudno dostępnych lub niepewnej jakości, a także porządkuje obieg informacji biznesowych w przedsiębiorstwie. Dla firm, które potrzebują pozyskiwania i analizowania znacznych ilości innych danych, które są dostępne „w świecie zewnętrznym” i stamtąd pozyskiwane przy pomocy różnych narzędzi informatycznych. Dla firm, które widzą potrzebę analizowania wszystkich danych wymienionych wyżej, ich konsolidacji, a także wychwytywania współzależności między nimi, opracowywania na ich podstawie analiz i planów finansowych oraz przyjęcia najlepszego sposobu prezentowania tych informacji - czego nie zapewnia ani system ERP, ani popularne narzędzia typu Excel. Jakie korzyści przynosi IBM Financial ExpresS Connector? Użytkownicy systemu IFS otrzymują możliwości precyzyjnego budżetowania, planowania i zarządzania finansowego firmą, zdecydowanie wykraczające poza to, co jest w stanie zaoferować sam system. Użytkownicy systemu IFS otrzymują nowe możliwości analizowania danych znajdujących się w systemie (poprzez wyspecjalizowane konektory, opracowane z uwzględnieniem filozofii i technologii IFS). Wszystko to przy zoptymalizowanej relacji koszt-efekt, zarówno na etapie wdrożenia, jak i późniejszego utrzymania i rozwoju. Konferencja odbędzie się w dniu 23 września 2013 roku w Krakowie, w siedzibie firmy IBM. W celu rejestracji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: sunsystems.warsztaty@hogart.com.pl
O Firmie

Hogart Business Applications działa na polskim rynku jako dostawca i główny partner wdrożeniowy największych światowych korporacji dostarczających oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową informatyzację (w tym dostarczenie właściwego oprogramowania,  jego wdrożenie, pełną integrację oraz migrację danych) procesów biznesowych,  szczególności dla działów finansowych  (np.  finanse i księgowość, obsługa procesów sprzedaży, planowanie, prognozowanie i budżetowanie, analiza i raportowanie, obieg dokumentów, integracje). Narzędzia, które dostarczamy, oraz głęboka wiedza finansowo – księgowa oraz wieloletnie doświadczenie, stanowią prawdziwą wartość dla Klienta. Głównymi partnerami HBA są Infor Global Solutions (w zakresie oprogramowania Infor FMS SunSystems) i IBM (w zakresie oprogramowania IBM Cognos).