System automatycznie za podatników sprawdza, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT

System automatycznie zapisuje w bazie wyniki weryfikacji, przechowuje pełną historię weryfikacji z każdego dnia

System umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, sortowanie i grupowanie interesujących nas danych oraz generuje wydruki

System sam Cię poinformuje o bieżącym statusie Twojego kontrahenta

• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Planowana jest również opcja automatycznego przygotowywania wniosków o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status podatnika. 

Prezentowane rozwiązanie będzie dostępne od 1.07.2017. Wdrożenie wymaga jednodniowej wizyty w celu przygotowania bilansu otwarcia dla modułu, tak jak uruchomienia pierwszej weryfikacji, do czego zachęcamy już dziś. 

 

 

Scenariusz wdrożenia: 
• pierwsza wizyta w celu przygotowania BO (już przyjmujemy rezerwacje na miesiąc Czerwiec) 
• kolejna wizyta celem przeprowadzenia prac instalacyjnych, parametryzacji modułu oraz testowego uruchomienia przez konsultanta Hogart 
• trzecia i ostatnia wizyta celem przeprowadzenia szkolenia oraz asysty podczas uruchomienia produkcyjnego