Nowoczesne narzędzia inteligentnej analizy danych (BI) i planowania dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

IBM® Cognos® Express to pierwsze i jedyne zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania stworzone specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorstw średniej wielkości. Udostępnia kluczowe funkcje raportowania, analizy, kokpity menedżerskie, karty wyników, mechanizmy planowania, budżetowania i prognozowania. Bez konieczności angazowania dużych budżetów.

Zaawansowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania jest teraz dostępne dla średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje się minimalnym kosztem, a jego wdrożenie wymaga tylko minimalnego zaangażowania informatyków i nie zakłóca bieżącej działalności.

  • Łatwość instalacji. Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie zawiera wszystkie składniki potrzebne do nieskomplikowanego wdrożenia i zarządzania.
  • Łatwość użycia. Dostęp samoobsługowy dla użytkowników biznesowych eliminuje zależność od pomocy informatyków.
  • Łatwość zakupu. Zintegrowane rozwiązanie oferowane jest w przystępnej cenie jako pakiet przygotowany do implementacji na niewielką skalę, a jednocześnie przynoszący wymierną wartość biznesową i otwarty na przyszły rozwój.

IBM Cognos Express to kompletne, zintegrowane rozwiązanie zaspokajające potrzeby średnich przedsiębiorstw w zakresie raportowania, analiz i planowania. Klienci mają do dyspozycji cztery moduły:

  • IBM Cognos Express Reporter do samoobsługowego generowania raportów i zapytań ad hoc,
  • IBM Cognos Express Advisor do analiz i wizualizacji,
  • IBM Cognos Express Xcelerator do planowania i analiz biznesowych w środowisku aplikacji Microsoft Excel,
  • IBM Cognos Express Planner do opracowywania planów, budżetów i prognoz.


Moduły oprogramowania Cognos Express mogą być używane niezależnie od siebie lub łącznie. Taka elastyczna, modularna strategia umożliwia rozpoczęcie od modułu lub modułów potrzebnych obecnie i rozbudowywanie rozwiązania w przyszłości. A zatem, nawet jeśli cele przedsiębiorstwa są bardzo ambitne, mogą być realizowane w małych krokach – z uwzględnieniem bieżących projektów, potrzeb biznesowych oraz ograniczeń budżetowych i kadrowych.

W wielu przedsiębiorstwach średniej wielkości do inteligentnej analizy danych i planowania używane są odrębne komponenty drogich i skomplikowanych systemów lub – na drugim biegunie – arkusze kalkulacyjne. IBM Cognos Express to optymalna alternatywa – przystępne cenowo, zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania stworzone specjalnie z myślą o potrzebach średnich przedsiębiorstw. IBM Cognos Express oferuje zaawansowane funkcje pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, ale charakteryzuje się kosztem niższym niż rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw i nie wymaga tak dużego zaangażowania działu informatycznego we wdrożenie.

Przystępne ceny
Z oprogramowania IBM Cognos Express można korzystać już za 25 USD za użytkownika miesięcznie – w ofercie IBM Global Financing. Więcej informacji na temat cen i opcji finansowania można uzyskać od Partnerów Handlowych IBM.

Dodatkowe informacje o oprogramowaniu IBM Cognos Express
Warto osobiście przekonać się, w jaki sposób IBM Cognos Express może pomóc w uzyskaniu większej wydajności, ograniczeniu kosztów i rozpoznawaniu nowych szans rozwojowych. Aby obejrzeć demonstrację lub wypróbować oprogramowanie zapraszamy do kontaktu.