Biała lista podatników – zmiany od lipca 2020 r. | Oprogramowanie dla firm

Biała lista podatników – zmiany od lipca 2020 r.

Biała lista podatników VAT to elektroniczna baza podatników VAT obowiązująca w Polsce od 1 września 2019 r. Uwzględnia ona zarówno podatników zarejestrowanych (czynnych oraz zwolnionych), jak i podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych, a także podatników przywróconych do rejestru.

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym na przedsiębiorców wysyłających należność na rachunek spoza białej listy podatników mogą zostać nałożone następujące sankcje:

  • W przypadku transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł – niemożność zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
  • Poniesienie odpowiedzialności solidarnej (wraz ze sprzedawcą) za zaległości w podatku VAT.

Do tej pory jedynym sposobem na uniknięcie sankcji było zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania przelewu na rachunek spoza białej listy (w terminie 3 dni). 6 maja 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT i CIT, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Jakie zmiany przewiduje wspomniana nowelizacja?

Zawiadomienie o wykonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zgodnie z treścią przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2020 r. w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy przedsiębiorca zobligowany był do każdorazowego złożenia zawiadomienia o zaistnieniu ww. sytuacji. Tymczasem w najnowszych objaśnieniach MF wskazuje, iż opisywane zawiadomienie wystarczy złożyć jednokrotnie przy pierwszej zapłacie na dany rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście podatników. Ponadto dotychczas – w przypadku dokonania zapłaty na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście – przedsiębiorca zobowiązany był do złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta. Od 1 lipca 2020 r. takie zawiadomienie należy natomiast kierować do własnego urzędu skarbowego. Dodatkowo wydłużony został termin na złożenie opisywanego zawiadomienia. Do tej pory przedsiębiorca miał na to jedynie 3 dni, natomiast od 1 lipca termin ten wynosi 7 dni.

Podsumowując:

  • W przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników, podatnik zobowiązany jest do złożenia zawiadomienia do własnego urzędu skarbowego,
  • Zawiadomienie o wykonaniu w/w płatności należy złożyć jednorazowo wyłącznie przy pierwszy przelewie,
  • Od 1 lipca 2020 r. termin na złożenie zawiadomienia wynosi 7 dni.

Płatność na rachunek banku/SKOK-u: na rachunki cesyjne, usługi faktoringowe, rachunki gospodarki własnej

W sytuacji, gdy sprzedawca wystawiający fakturę (bądź też bank/SKOK) udostępni nabywcy numer konta, na który należy przesłać płatność (nadmieniając przy tym, iż wspomniany numer konta odnosi się do rachunku cesyjnego, który wykorzystywany jest w działalności faktoringowej bądź na rzecz gospodarki własnej), nie ma zastosowania sankcja w podatkach dochodowych ani też solidarna odpowiedzialność w VAT.

Kara nie będzie również stosowana w sytuacji, gdy zapłata na rachunek spoza białej listy, zostanie dokonana z zastosowaniem metody split payment.
Obowiązek weryfikacji białej listy oraz dokonywania płatności na rachunek znajdujący się na takowej, nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca nabywa towar z zagranicy (w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego) czy też dokonuje importu usług/towarów.

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart