Do Hogart Biała Lista dodaliśmy nową bazę - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | Oprogramowanie dla firm

Do Hogart Biała Lista dodaliśmy nową bazę – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Do aplikacji Hogart Czynny Podatnik Biała Lista (LITE) dodaliśmy obsługę kolejnej bazy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wkrótce funkcjonalność będzie dostępna także w wersji full Czynnego Podatnika (bazodanowej). Rozwiązanie Hogart do komunikacji z CRBR wykorzystuje webserwis udostępniony przez Ministerstwo Finansów: Web Service ApiPrzegladoweCRBR i umożliwia wyszukanie w rejestrze CRBR informacji o Spółkach i ich Beneficjentach Rzeczywistych na podstawie numerów NIP spółek. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek oraz reprezentantów:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o aplikacji Hogart Biała Lista

Zrzut ekranu:

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart