Do Hogart Biała Lista dodaliśmy nową bazę - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | Oprogramowanie dla firm

Do Hogart Biała Lista dodaliśmy nową bazę – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Do aplikacji Hogart Czynny Podatnik Biała Lista (LITE) dodaliśmy obsługę kolejnej bazy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wkrótce funkcjonalność będzie dostępna także w wersji full Czynnego Podatnika (bazodanowej). Rozwiązanie Hogart do komunikacji z CRBR wykorzystuje webserwis udostępniony przez Ministerstwo Finansów: Web Service ApiPrzegladoweCRBR i umożliwia wyszukanie w rejestrze CRBR informacji o Spółkach i ich Beneficjentach Rzeczywistych na podstawie numerów NIP spółek. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek oraz reprezentantów:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o aplikacji Hogart Biała Lista

Zrzut ekranu:

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart