Hogart Oprogramowanie dla finansów

Automatyzacja procesu importu i rozliczania masowych przelewów bankowych (dodatek do modułu Hogart Banking Statements)

Moduł Hogart Banking Automation (automatyzacja rozliczania WB)

Automatyzuje proces pobrania, przetwarzania i rozliczania wyciągów bankowych wg zdefiniowanego harmonogramu, zastępując czasochłonną, manualną pracę Użytkownika. Szczególnie przydatny w obsłudze dużych wolumenów danych (wiele wyciągów i transakcji).
Reguły systemowe modułu Hogart Banking Statements automatyzują rozliczanie większości wpłat, pojawia się więc naturalne pytanie: Czy system nie mógłby zatem „sam" się uruchomić i wykonać tę pracę samodzielnie bez naszego udziału, np. w nocy? Tak, jest to możliwe. Odpowiedzią na te właśnie potrzeby jest rozszerzenie Hogart Banking Statements o moduł Hogart Banking Automation.

Cechy programu Banking Automation

  • uruchamiany w tle przez systemowy harmonogram zadań (Task Scheduler)
  • zakres importowanych wyciągów zależny od uprawnień użytkownika, w imieniu którego uruchomiony jest program
  • sposób rozliczania wyciągów sterowany przez reguły przetwarzania wyciągów
  • pozwala na zaimportowanie i rozliczenie w 100% płatności własnych bez udziału operatora
  • minimalizacja manualnej obsługi rozliczania wpłat od odbiorców dzięki automatyzacji procesów

[slide-anything id="4589"]