Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Fundusze Europejskie

Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Fundusze Europejskie

Cel projektu

Rozwój firmy na rynku japońskim w ciągu najbliższych kilku lat.

Planowane efekty

Sprzedaż usług na wybranym rynku, pozyskanie kontraktów handlowych.

Wartość projektu

200 000 PLN