Hogart - aktualności

Sprawozdawczość finansowa i automatyzacja procesów IBM Cognos Disclosure Management to bezpieczne rozwiązanie do raportowania i automatyzacji procesów, które ułatwia pracę zespołową i charakteryzuje się skalowalnością, jakiej oczekują największe przedsiębiorstwa.

Umożliwia użytkownikom scalanie danych korporacyjnych i prowadzenie specjalistycznych, „narracyjnych” analiz w ściśle kontrolowanym środowisku. Automatyzuje zbieranie wszelkich danych w ramach pojedynczego rozwiązania do dynamicznego raportowania i analiz, znajdując zastosowanie w organizacjach różnej wielkości — od międzynarodowych koncernów po średnie przedsiębiorstwa.

Użytkownicy w różnych jednostkach organizacyjnych mogą wspólnie pracować nad skomplikowanymi raportami. Choć każda z tych osób działa niezależnie, system zapewnia niezbędne mechanizmy kontroli i zatwierdzania. Cognos Disclosure Management oferuje mechanizm dodawania znaczników (tagów) wykorzystywany w pracach nad różnymi sprawozdaniami i deklaracjami wymaganymi przez przepisy prawa. Może także tworzyć taksonomie dające się wygodnie przeglądać w środowisku nawigacji „przestawnej”.

Cechy IBM Cognos Disclosure Management

  • Rozwiązanie pozwala zastosować jakościową, narracyjną analizę do korporacyjnych zasobów danych, usprawniając w ten sposób tworzenie wewnętrznych raportów operacyjnych, prezentacji oraz sprawozdań i deklaracji przeznaczonych dla organów zewnętrznych.
  • Sprzyja zachowaniu integralności danych, umożliwiając integrację wielu różnych źródeł informacji, w tym kostek (OLAP) i tabel relacyjnych (np. tabel księgi głównej lub hurtowni danych), a także informacji z oprogramowania IBM Cognos Express, IBM Cognos TM1 i IBM Cognos Business Intelligence.
  • Cognos Disclosure Management Express to efektywne, przystępne cenowo rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, które pozwala im uzyskać ściślejszą kontrolę nad procesami sprawozdawczości obowiązkowej. Automatyzacja procesów sprawozdawczości finansowej
  • Automatyzuje sporządzanie sprawozdań wewnętrznych, np. raportów zarządczych, operacyjnych, zapisów uchwał organów spółki oraz planów i prognoz strategicznych.
  • Udostępnia zarządowi oraz menedżerom finansowym i operacyjnym dokładne, aktualne dane i analizy przydatne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
  • Automatycznie aktualizuje raporty w czasie rzeczywistym dzięki integracji z korporacyjnymi źródłami danych. Bezpieczeństwo, kontrola i nadzór
  • Usprawnia mechanizmy kontroli nad sprawozdaniami wymaganymi prawnie, globalną sprawozdawczością podatkową, sprawozdawczością w ramach standardu Global Reporting Initiative (GRI) oraz raportami trwałymi, zarządzaniem skarbcem oraz innymi rodzajami raportów, które dotychczas sporządzane były ręcznie.
  • Gwarantuje istnienie „pojedynczej wersji prawdy” we wszystkich raportach, integrując dane z systemów BI przedsiębiorstwa oraz raporty z pomiarów jakości w ramach jednego, skalowalnego rozwiązania.
  • Zapewnia widoczność i jasny podział odpowiedzialności za newralgiczne raporty dla zarządu i liderów biznesowych. Obsługuje różne formaty, m.in. prezentacje Microsoft PowerPoint oraz dokumenty Microsoft Word i Adobe PDF.