JPK_V7 już od kwietnia 2020 | Oprogramowanie dla firm

JPK_V7 już od kwietnia 2020

JPK_V7M i JPK_V7K

Już od kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy jednolity plik kontrolny czyli JPK_V7. Wspomniany termin dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców VAT. Pozostali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem od lipca 2020 r. W momencie wejścia w życie wycofane zostaną deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K.

Nowy JPK_V7 zawierać będzie m.in. informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres oraz informacje potrzebne do ustalenia zobowiązania podatkowego bądź też kwoty zwrotu podatku VAT. JPK_V7 obowiązywać będzie w dwóch wariantach: JKP_V7M oraz JKP_V7K. Wersja JPK_V7M stworzona została dla podatników rozliczających się miesięcznie, natomiast z wariantu JPK_V7K korzystać będą podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Plik JPK_V7 będzie można podpisać zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i profilem zaufanym oraz danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_V7 podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Struktura nowego JPK_V7 powstała w oparciu o zawartość pliku JPK_VAT. Uwzględnia ona dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych jak dane dotyczące wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy też informacje o wysokości kwot do przeniesienia na następny miesiąc.

Stan obecny

Aktualnie podatnik wysyła do fiskusa obowiązkowo deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ponadto pliki kontrolne JPK_VAT. Nawet przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie zobowiązani są do przesyłania JPK_VAT co miesiąc. Poza tym składane deklaracje muszą być uzupełnione o odpowiednie załączniki (VAT-ZD bądź VAT-ZZ).

Nowa struktura JPK_7

Nowy JPK_7 zawierać będzie zarówno dane z rejestrów VAT, jak i dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych. JPK_V7 zastąpi deklaracje VAT – 7, VAT – 7K, VAT – ZK, VAT – ZZ, VAT – ZD oraz – prawdopodobnie – VAT-12.

Celem wprowadzenie JPK_7 jest uproszczenie rozliczeń podatkowych (w tym ułatwienie przekazywania danych organom podatkowym) oraz skrócenie czasu kontroli podatkowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich efektywności. Jak zatem łatwo zgadnąć, JPK_7 stanowić będzie jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego.
Z racji na fakt, że JPK_V7 stanowić będzie podstawą do rozliczeń podatków VAT, wywrze on wpływ na proces weryfikacji danych. Dla przedsiębiorców oznacza to uproszczenie formalności oraz związaną z tym oszczędność czasu. Sprawniejsza weryfikacja nadesłanych informacji to również możliwość szybszej reakcji na powstałe błędy, a finalnie obniżenie częstotliwość kontroli skarbowych. Warto zawrócić uwagę na fakt, iż sprawna analiza danych umożliwi skrócenie czasu zwrotu podatku oraz redukcję kosztów.

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart