Nowy JPK – Kod GTU 10

1 października 2020 wszedł w życie nowy JPK_V7. W praktyce oznacza to zatem, że zarówno podatnicy rozliczający się miesięcznie (za pomocą JPK_V7M), jak i ci rozliczający się raz na kwartał (przy wykorzystaniu JPK_V7K) mają obowiązek oznaczania transakcji kodami GTU. Wprowadzona klasyfikacja GTU zawiera oznaczenia od 01 do 13, przy czym kody od 01 do 10 odnoszą się do towarów, natomiast te od 11 do 13 dotyczą usług. Jednym z nich jest kod GTU 10. Czego zatem dotyczy GTU 10 i kiedy powinien być stosowany?

Czego dotyczy kod GTU 10?

Budynek w rozumieniu GTU 10

Kod GTU odnosi się do transakcji dotyczących dostawy budynków, budowli bądź też gruntów, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, ustanowienia prawa wieczystego gruntu. Dodatkowo GTU 10 powinno być stosowane w momencie, gdy koszt zakupu w/w został pokryty przy wykorzystaniu leasingu finansowego.

Tym samym pod GTU 10 podlegają:

 • umowy leasingu finansowego,
 • budynki letniskowe, dacze, wiaty (gdyż spełniają one warunek sklasyfikowania jako budowle)
 • Tymczasowe obiekty budowlane (mowa o różnego rodzaju obiektach budowlanych powstałych z myślą o czasowym użytkowaniu w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, które docelowo zostaną przeniesione w inne miejsce lub sklasyfikowane jako nadające się do rozbiórki, obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem (w tym m.in. strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe).

Budowla w rozumieniu GTU 10

Pod pojęciem „budowla” należy rozumieć każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym:

 • obiekty liniowe,
 • lotniska,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • estakady,
 • tunele,
 • przepusty,
 • sieci techniczne,
 • maszty antenowe,
 • trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wolno stojące,
 • budowle (ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne),
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe,
 • oczyszczalnie ścieków (w tym stacje uzdatniania wody),
 • składowiska odpadów,
 • konstrukcje oporowe,
 • przejścia dla pieszych (nadziemne i podziemne),
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki,
 • części budowlane urządzeń technicznych
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Grunt w rozumieniu GTU 10

Dotyczy wszystkich kategorii gruntów; w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Jak widać właściwe oznaczenie faktury kodem GTU nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się to początkowo wydawać. Opisane powyżej oznaczanie transakcji kodami GTU już dziś sprawia niemały kłopot znacznej ilości przedsiębiorców. Z myślą o potrzebach podatników firma Hogart przygotowała rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mowa o Mapie Kodów GTU czyli specjalnym narzędziu umożliwiającym wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, czy nazw produktów. Więcej informacji o Mapie Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.