Nowy JPK – kod GTU 13

1 października 2020 r. obowiązywać zaczął nowy JPK_V7, który zastąpił JPK VAT oraz deklarację VAT. Wraz z chwilą wejścia w życie nowej schemy, czynni podatnicy VAT zobowiązani zostali do oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU. W związku z powyższym faktury wystawione po 30 września 2020 r. muszą zostać uwzględnione w nowym JPK_V7 wraz z odpowiednimi kodami towarów i usług. Ponieważ jednak kody GTU nie dotyczą wszystkich rodzajów sprzedaży, toteż nie każda transakcja sprzedaży będzie opatrzona kodem. W przypadku jakich sprzedaży należy stosować kod GTU 13?

Kod GTU 13 – do jakich transakcji powinien być stosowany?

Kodem GTU 13 powinny być oznaczane faktury wystawiane przez czynnych podatków VAT świadczących usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Dotyczy to usług takich, jak:

  • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (w tym transport drogowy: towarów, samochodami chłodniami, produktów naftowych cysternami, innych cieczy i gazów cysternami, pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów w kontenerach, pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt, pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta, transport drogowy przesyłek pocztowych, pozostały transport drogowy towarów, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, a także usługi związane z przeprowadzkami, w tym również świadczone na rzecz gospodarstw domowych, inne usługi związane z przeprowadzkami.
  • Magazynowanie i przechowywanie towarów (w tym magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych, cieczy i gazów, ziaren zbóż, pozostałych towarów).

Zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeżeli opisywana usługa stanowi wyłącznie dodatkowy koszt wynikający z dostawy towarów (a zatem nie jest ona osobną usługą transportu), to w takiej sytuacji kod GTU 13 nie będzie miał zastosowania.

Podsumowując: jeśli obowiązek podatkowy dla faktury końcowej:

  • powstał po 30 września 2020 r.
  • faktura ta dokumentuje sprzedaż podlegającą pod kod GTU,
  • faktura ta została wystawiona do faktury zaliczkowej wykazanej w JPK VAT oraz deklaracji VAT,

to w takiej sytuacji musi ona zostać wykazana w nowym JPK_V7 wraz z kodem GTU.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Nowy JPK_V7 oraz wynikający z jego wprowadzenia, obowiązek oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU od początku budzi w przedsiębiorcach spore wątpliwości. Nie są one jednak bezzasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość sankcji, jaka może zostać nałożona na podatnika, który prześle błędnie wypełnioną ewidencję JPK.

Rozwiązaniem opisanej powyżej kwestii jest narzędzie przygotowane przez firmę Hogart. Mowa o Wyszukiwarce Kodów GTU stworzonej z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mapa kodów pozwala na wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, jak i nazw produktów. Więcej informacji na temat narzędzia Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.