Nowy JPK – kod GTU 7

kody gtu

Od 1 października 2020 r. – czyli od momentu wejścia w życie nowego JPK_V7 – każdy czynny podatnik VAT zobowiązany został do oznaczania dostaw wybranych grup towarów i usług za pomocą specjalnych kodów GTU. Jednym ze wspomnianych kodów jest GTU 7.

Kogo dotyczy GTU 7?

Oznaczenie GTU 7 obejmuje w szczególności dostawy pojazdów oraz części samochodowych, a ponadto towary o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Mowa zarówno o częściach nowych, jak i używanych.

Rozpatrując w/w należy dodać, że opisywany kod powinien być stosowany w odniesieniu do:

 • Ciągników rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep (wyjątek stanowią pojazdy służące do transportu wewnątrzzakładowego, wyposażone we własny napęd, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, a także pojazdy służące do przewozu towarów na niewielkie odległości, ciągniki używane na peronach kolejowych; części wyżej wspomnianych pojazdów).
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do przewozu dziesięciu lub więcej osób (łącznie z kierowcą),
 • Aut oraz innych pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu osób (które nie zostały objęte pozycją „pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu i więcej osób łącznie z kierowcą”), włączając w to auta osobowo-towarowe (kombi) oraz auta wyścigowe.
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu towarów.
 • Pojazdów silnikowych o specjalnym przeznaczeniu (wyłączając z tego pojazdy wykorzystywane do transportu osób lub towarów np. dźwigów samochodowych, aut strażackich), jak również podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 CN),
 • Podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Nadwozi (łącznie z kabinami) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych bojowych samobieżnych, włączając w to pojazdy z uzbrojeniem i ich części.

Oznaczenie GTU nie powinno być natomiast stosowane w odniesieniu do dostaw towarów bądź świadczenia usług, w momencie gdy nabywane dobra (tj. w/w towary lub usługi) oznakowane symbolami GTU są tylko elementem cenotwórczym towaru lub usługi sprzedawanej, która sama w sobie nie podlega pod te oznaczenia.

Wyszukiwarka Kodów GTU

Jak widać na powyższym przykładzie, stosowanie kodów GTU 7 może sprawiać spore trudności. W związku z powyższym warto wyposażyć się w rozwiązanie umożliwiające automatyczne nadawanie kodów GTU. Takim programem jest Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU.

Wyszukiwarka Kodów GTU stworzona została z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Opisywane rozwiązanie pozwala na wyszukiwanie informacji (np. wg fragmentów kodów lub nazw produktów).

Zalety Mapy Kodów:

 • Możliwość szybkiego wyszukiwania informacji,
 • Bezproblemowe odnajdywanie mapowania kodów produktowych na GTU,
 • Identyfikacja kodów, które nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a zatem wymagają dodatkowej identyfikacji.

Więcej informacji na temat Wyszukiwarki Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.