Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zgłoszenia rachunku rozliczeniowego do urzędu skarbowego

Już 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Dla niektórych transakcji, a wraz z początkiem roku 2020 wprowadzony zostanie obowiązek uiszczania należności za transakcję na rachunek kontrahenta znajdujący się w nowym spisie podatników podatku VAT czyli na białej liście podatników. Jednocześnie Ministerstwo Finansów prosi podatników o sprawdzenie czy rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK) zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Split Payment 1 listopad 2019

Warto dodać, iż istotne informacje o mechanizmie podzielonej płatności oraz białej liście podatników VAT zamieszczone zostały m.in. na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów Bezpieczna transakcja pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/. Na stronie znajdują się również informacje dotyczące zmian w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Dowiedz się więcej o mechanizmie podzielonej płatności na stronie programu Hogart Split Payment.