Nowy JPK_VAT | Oprogramowanie dla firm

Nowy JPK_VAT

Nowy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu rozporządzenia ws. nowego pliku JPK_VAT. Oznacza to, iż od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowa struktura JPK_VAT łączącą ewidencję z deklaracją VAT (VAT-7 lub VAT 7-K). Początkowo będzie ona obowiązywała wyłącznie największych przedsiębiorców. 1 lipca stanie się jednak obowiązkowa dla wszystkich podatników.

 

Zawartość nowego JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT zawierać będzie informacje, które do tej pory przekazywane były za pomocą deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zawarcie wspomnianych informacji w jednym formularzu ma na celu uproszczenie procesu rozliczania z urzędem skarbowym oraz zmniejszenie obciążenia sprawozdawczego podatników VAT.

Obowiązujące do tej pory deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą zatem przesyłane wraz z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym (czyli JPK_VAT). JPK_VAT będzie występował w dwóch wariantach, a mianowicie JPK_VAT-7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) i JPK_VAT-7K (dla podatników rozliczający się kwartalnie).

Nowy JPK_VAT złożony będzie z dwóch części: deklaracji oraz ewidencji. Mowa o informacjach o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za konkretny okres, pozycjach z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), jak również innych danych wykorzystywanych w celu analizy poprawności rozliczenia. Naturalnie podatnicy będą przesyłać wyłącznie jeden plik zawierający wymagane dane.

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej każdego miesiąca w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny zawiera zbiór informacji, które podatnicy muszą przekazywać do urzędu skarbowego w odpowiedniej strukturze. Pliki JPK wysyłane są w strukturze XML, co – z punktu widzenia przedsiębiorców – wymaga wdrożenia elektronicznej księgowości. Aktualnie podatnicy zobligowani są do raportowania informacji w ramach plików JPK. Chodzi o dane dotyczące ksiąg podatkowych, magazynu, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też ewidencji przychodów. Plik JPK_VAT należy przesyłać każdego miesiąca. Docelowo nowy JPK_VAT zastąpić ma deklaracje VAT.

Przygotowaliśmy aplikację służącą do wysyłania JPK. Aplikacja Hogart JPK jest zintegrowana programami ERP takimi jak: JD Edwards, SAP, IFS, Oracle,Microsoft Dynamics oraz z większością pozostałych. Wykonujemy też integracje na zamówienie. Nasza aplikacja przechowuje historię przetwarzania, wykonuje automatyczne kopie zapasowe, jest oparta o bazę danych SQL, brak ingerencji w ERP, czy bazę danych. Więcej o aplikacji można przeczytać na stronie Hogart JPK.

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart