Nowa struktura JPK dla faktur VAT RR | Oprogramowanie dla firm

Nowa struktura JPK dla faktur VAT RR

Obsługa struktury JPK dla faktur VAT RR

Od 1 września 2019 r. w środowisku produkcyjnym JPK dostępna będzie możliwość obsługi dokumentu JPK_FA_RR(1). Ponadto testowanie nowego schematu możliwe jest za pośrednictwem środowiska testowego dostępnego pod adresem: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/swagger/ui/index

Wprowadzenie nowej struktury logicznej jest wynikiem regulacji dotyczących faktur VAT RR, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1520).

 

Składanie JPK_VAT – prostsze, niż myślisz

Wielu przedsiębiorców postrzega obowiązek comiesięcznego składania JPK VAT jako czynność czaso- i praco-chłonną. Warto jednak zauważyć, iż na rynku dostępne są już narzędzia, których stosowanie zdecydowanie upraszcza opisywany proces. Jednym z programów tego rodzaju jest aplikacja Hogart JPK.

Aplikacja Hogart JPK pobiera, weryfikuje, a następnie generuje i wysyła elektroniczne pliki JPK. Jest ona dostosowana do następujących struktur JPK tj. JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR oraz JPK_EWP.

Program Hogart JPK umożliwia m.in.:
●       Konfigurowanie różnych źródeł danych, które zawierają informacje niezbędne dla JPK,
●       Pobieranie danych według zdefiniowanych kryteriów,
●       Próbne generowanie plików JPK,
●       Archiwizację plików,
●       Grupowanie oraz filtrowanie danych,
●       Eksport do Ms Excel,
●       Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa.

Należy zaznaczyć, iż aplikacja Hogart JPK jest zintegrowana z większością programów ERP.

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart