Ograniczenie liczby typów transakcji wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL | Oprogramowanie dla firm

Ograniczenie liczby typów transakcji wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL

Raportowanie do ZSMOPL

Informujemy, że CSIOZ zamierza ograniczyć liczbę typów transakcji (zakupy, sprzedaż, przyjęcia oraz wydania) wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL w komunikatach OS (Obroty i Stany magazynowe), co ma ułatwić/ uprościć raportowanie:

Dotychczasowe typy transakcjiTypy transakcji, które pozostaną

Zakupy

ZKU Kupno (od podmiotu z Polski)ZKU Kupno (od podmiotu z Polski)
ZPR Przywóz (od podmiotu z UE)
ZIM Import (od podmiotu spoza UE)

Sprzedaż

SPR Sprzedaż (do podmiotu z Polski)SPR Sprzedaż (do podmiotu z Polski)
SWY Wywóz (do podmiotu z UE)
SEK Eksport (do podmiotu spoza UE)

Przyjęcia

PKU Przyjęcie mag. od podmiotu z PolskiPKU Przyjęcie mag. od podmiotu z Polski
PPR Przyjęcie mag. od podmiotu z UE
PIM Przyjęcie mag. od podmiotu spoza UE

Wydania

WPR Wydanie mag. do podmiotu z PolskiWPR Wydanie mag. do podmiotu z Polski
WWY Wydanie mag. do podmiotu z UE
WEK Wydanie mag. do podmiotu spoza UE

 

Dotychczasowe transakcje będą nadal przyjmowane w okresie przejściowym. Termin zakończenia okresu przejściowego nie został jeszcze przez CSIOZ określony. Typy transakcji, które nie będą już używane są przekreślone w tabelce. Transakcje nie wymienione w tabeli (przesunięcia, zwroty, zwolnienia serii, inne będące w użyciu) pozostają bez zmian.

CSIOZ dodał także dwa nowe rodzaje typów transakcji dla OSi: PRO Przyjęcie zwrotu z oddziału szpitalnego oraz INW inwentaryzacja. Oba typy są obsługiwane przez aplikację Hogart ZSMOPL od wersji 1.3.25

W związku z powyższymi zmianami prosimy Państwa o weryfikację używanych typów transakcji w ZSMOPL. Jeśli używają Państwo typów transakcji, które ulegną „likwidacji” (przekreślone w powyższej tabelce) – należy je zastąpić/ przemapować w Państwa źródłach danych (plikach Excel, xml, csv, txt,  widokach, tabelach i procedurach bazodanowych) typami transakcji, które pozostaną w użyciu (bez przekreślenia).

Jeśli potrzebują Państwo naszego wsparcia w zakresie przemapowania typów transakcji – prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym w Hogarcie.

Ponadto informujemy, że CSIOZ ograniczył do jednego typu transakcji operacje raportowane w komunikatach PD (Plany Dostaw). Oznacza to, że nie ma już obowiązku (a nawet technicznej możliwości) raportowania wznowień, wstrzymań i zakończeń dostaw . Jedynym wymaganym typem transakcji PD pozostaje PL – Plan dostaw.

Zmiany te zostały także zaimplementowane w aplikacji Hogart ZSMOPL w wersji 1.3.25

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart