Archiwa: biała lista VAT | Oprogramowanie dla firm

Do Hogart Biała Lista dodaliśmy nową bazę – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Do aplikacji Hogart Czynny Podatnik Biała Lista (LITE) dodaliśmy obsługę kolejnej bazy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wkrótce funkcjonalność będzie dostępna także w wersji full Czynnego Podatnika (bazodanowej). Rozwiązanie Hogart do komunikacji z CRBR wykorzystuje webserwis udostępniony przez Ministerstwo Finansów: Web Service ApiPrzegladoweCRBR i umożliwia wyszukanie w rejestrze CRBR informacji o Spółkach i ich Beneficjentach Rzeczywistych na podstawie numerów NIP spółek. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek oraz reprezentantów:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o aplikacji Hogart Biała Lista

Zrzut ekranu:

Webinarium już 22 maja! O rewolucujnych zmianach VAT: JPK 2020 i białej liscie. Nie przegap!

Wspólnie z kancelarią LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k. mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium.

webinarium dotyczyć będzie rewolucyjnych zmiany VAT: JPK 2020 i białej listy, (ujęcia podatkowego i aspektów techniczno –  informatycznych).

Webinar odbędzie się 22 maja godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie sobie 90 minut czasu. Zapraszamy!

Program webinarium i zapisy >> Kliknij tutaj

Biała lista – rachunki wirtualne/subkonta

Program Biała Lista obsługuje też rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne czyli subkonta, to tworzone do konta głównego, dodatkowe rachunki bankowe. Subkonta są często wykorzystywane w przypadku płatności za wodę, gaz czy prąd. Nasz program Biała Lista obsługuje również te wirtualne rachunki.

Dowiedz się więcej o programie Hogart Biała Lista.

Elektroniczne zawiadomienie ZAW-NR

Ministerstwo Finansów opracowało już elektroniczny formularz zgłoszenia o wpłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT: „zawiadomienie ZAW-NR

Dokument ten jest wysyłany elektronicznie do urzędu skarbowegow poprzez Portal Podatkowy podatki.gov.pl i zawiadamia, że przedsiębiorca wpłacił należność na rachunek czynnego podatnika VAT – jednakże będącego poza białą listą podatników VAT (rachunek bankowy wystawcy faktury okazał się inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT).

Złożenie niniejszego zawiadomienia uwalnia przedsiębiorcę od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją. Wysłanie zawiadomienia ZAW-NR umożliwi też zaliczenie zapłaty należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT. Elektroniczny formularz ZAW-NR powiadamia urząd skarbowy o numerze rachunku spoza białej listy podatników VAT, na który przedsiębiorca zlecił przelew. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji takie zawiadomienie do urzędu skarbowego powinno zostać złożone w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu.

Takie zawiadomienie można złożyć zarówno za siebie, za inną osobę fizyczną a także za inny podmiot nie będący osobą fizyczną. Aby zawiadomienie złożyć w imieniu innych podatników należy posiadać pełnomocnictwo ogólne PPO-1 lub szczególne PPS-1. Aby złozyć deklarację drogą elektroniczną nie potrzeba posiadać pełnomocnictwa UPL-1.

Zawiadomienie ZAW-NR składa się do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, można je składać zarówno w formie elektronicznej, jak i formie papierowej. W przypadku zawiadomienia ZAW-NR złożonego w formie elektronicznej: zawiadamiający zostanie przekierowany na stronę, na którą zaloguje się za pomocą profilu zaufanego, uzyska podpowiedź do którego urzędu skarbowego należy złozyć ZAR-NR, a zgłoszenie zostanie podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

ZAW-NR formularz do Pobrania
Aby uzyskać pewność dotyczącą weryfikacji podatnika VAT, proponujemy profesjonalną aplikację Hogart Biała Lista automatycznie sprawdzającą kontrahentów uwzględniając ministerialne aktualizacje i wprowadzane zmiany. Jest to niezawodny sposób na zapobieżenie niekomfortowej sytuacji dot. wpłaty spoza białej listy i konsekwencjom z niej wynikającym.

Hogart Biała Lista

Zapoznaj się z aplikacją Hogart Biała Lista >> https://www.hba.hogart.com.pl/biala-lista-podatnikow-vat/

Zmiany w API Biała Lista

10 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję API Wykazu Podatników VAT (podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT). Wprowadzone zostały następujące zmiany:

1.  We wszystkich rodzajach API dodano informację o dacie i godzinie zapytania z serwera

2.  W metodzie API Check pozwalające na weryfikację rachunków wirtualnych.

3.  W metodzie API Check pozwalające na weryfikację podatników zwolnionych.

API po wprowadzeniu wszystkich zmian zostanie wdrożone w dniu 28 stycznia 2020 r.

Program Hogart Biała Lista służący do weryfikacji podatnika VAT, który polecamy polskim firmom, automatycznie sprawdza kontrahentów uwzględniając ministerialne aktualizacje i wprowadzane zmiany.

Zapoznaj się z aplikacją Hogart Biała Lista >> https://www.hba.hogart.com.pl/biala-lista-podatnikow-vat/

Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

Biała lista podatników – co to takiego?

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dostępna jest biała lista podatników czyli elektroniczny rejestr podatników VAT. W bazie uwzględnione zostały podmioty zarejestrowane, niezarejestrowane oraz wykreślone i przywrócone do rejestru VAT.
Continue reading „Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje”