Biała lista podatników VAT – webinar

 

Webinar 13 września, godzina 11:00

Biała lista podatników VAT, to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  Biała lista umożliwia sprawdzenie czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, weryfikacje rachunku bankowego kontrahenta oraz poznanie podstawy prawnej wykreślenia podatnika z rejestru czy odmowy rejestracji.

Continue reading “Biała lista podatników VAT – webinar”

Zmiany w podatkach od 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku, deklaracje VAT zostana zastąpione przez JPK_VDEK. Odpowiedni projekt zmian w ustawie o VAT jest już po konsultacjach. JPK_VDEK, będzie miał poszerzoną strukturę w stosunku do JPK_VAT. Zamiast wysyłania JPK i deklaracji VAT, przedsiębiorcy bedą wysyłali jeden plik. Continue reading “Zmiany w podatkach od 2020 roku.”