Archiwa: founds | Oprogramowanie dla firm

Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.
Fundusze Europejskie
Continue reading “Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE”