Nowe struktury JPK VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) – aktualizacje

W celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.04.2020 r. Ministerstwo Finansów w dniu 5 grudnia 2019 r. opublikowało zaktualizowane robocze struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).
W opublikowanych strukturach:

  • zaktualizowano elementy:
    TDataCzas – zmiana zakresu na <xsd:minInclusive value=”2020-04-01T00:00:00Z”/>,
    P_34, P_49, P_52, P_68, P_69 oraz K_46 – zmiana definicji typu,
  • dodano sekwencję dla P_68 oraz P_69,
  • zmieniono kolejność występowania annotations dla sekwencji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz,
  • usunięto nadmiarowy typ TData,
  • poprawiono błędy pisarskie w opisie dla elementu K_18.

Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K mają zostać wkrótce opublikowane jako elektroniczny wzór dokumentu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP

Materiały dot. nowej struktury JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) obowiązujące od 01.04.2020 r. a także faktury, wraz z broszurami informacyjnymi, księgami podatkowymi i ewidencją przychodów są udostępnione do pobrania na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl

Nowy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu rozporządzenia ws. nowego pliku JPK_VAT. Oznacza to, iż od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowa struktura JPK_VAT łączącą ewidencję z deklaracją VAT (VAT-7 lub VAT 7-K). Początkowo będzie ona obowiązywała wyłącznie największych przedsiębiorców. 1 lipca stanie się jednak obowiązkowa dla wszystkich podatników.

Continue reading “Nowy JPK_VAT”

JPK VAT i STIR uszczelniają system podatkowy

W 2018 r. zakończono wprowadzanie do polskiego systemu prawnego dwóch nowych rozwiązań, służących uszczelnianiu systemu podatkowego – JPK VAT i STIR. Teraz można w pełni ocenić ich skuteczność i funkcjonalność oraz rolę, jaką pełnią w procesie ścigania przestępstw podatkowych, związanych z wyłudzeniami VAT. Continue reading “JPK VAT i STIR uszczelniają system podatkowy”

Wpływ cyfrowej rewolucji w podatkach na systemy ERP

Rok 2018 to rok dużych zmian w podatkach, polegających przede wszystkim uszczelnianiu systemu podatkowego, w zakresie podatku VAT. Uszczelnienie systemu jest osiągane przez cyfryzację podatków. Skala zmian pozwala mówić o „cyfrowej rewolucji” w podatkach.

Continue reading “Wpływ cyfrowej rewolucji w podatkach na systemy ERP”