Archiwa: JPK | Oprogramowanie dla firm

Nowy JPK – kod GTU 13

1 października 2020 r. obowiązywać zaczął nowy JPK_V7, który zastąpił JPK VAT oraz deklarację VAT. Wraz z chwilą wejścia w życie nowej schemy, czynni podatnicy VAT zobowiązani zostali do oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU. W związku z powyższym faktury wystawione po 30 września 2020 r. muszą zostać uwzględnione w nowym JPK_V7 wraz z odpowiednimi kodami towarów i usług. Ponieważ jednak kody GTU nie dotyczą wszystkich rodzajów sprzedaży, toteż nie każda transakcja sprzedaży będzie opatrzona kodem. W przypadku jakich sprzedaży należy stosować kod GTU 13?

Kod GTU 13 – do jakich transakcji powinien być stosowany?

Kodem GTU 13 powinny być oznaczane faktury wystawiane przez czynnych podatków VAT świadczących usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Dotyczy to usług takich, jak:

 • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (w tym transport drogowy: towarów, samochodami chłodniami, produktów naftowych cysternami, innych cieczy i gazów cysternami, pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów w kontenerach, pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt, pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta, transport drogowy przesyłek pocztowych, pozostały transport drogowy towarów, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, a także usługi związane z przeprowadzkami, w tym również świadczone na rzecz gospodarstw domowych, inne usługi związane z przeprowadzkami.
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów (w tym magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych, cieczy i gazów, ziaren zbóż, pozostałych towarów).

Zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeżeli opisywana usługa stanowi wyłącznie dodatkowy koszt wynikający z dostawy towarów (a zatem nie jest ona osobną usługą transportu), to w takiej sytuacji kod GTU 13 nie będzie miał zastosowania.

Podsumowując: jeśli obowiązek podatkowy dla faktury końcowej:

 • powstał po 30 września 2020 r.
 • faktura ta dokumentuje sprzedaż podlegającą pod kod GTU,
 • faktura ta została wystawiona do faktury zaliczkowej wykazanej w JPK VAT oraz deklaracji VAT,

to w takiej sytuacji musi ona zostać wykazana w nowym JPK_V7 wraz z kodem GTU.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Nowy JPK_V7 oraz wynikający z jego wprowadzenia, obowiązek oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU od początku budzi w przedsiębiorcach spore wątpliwości. Nie są one jednak bezzasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość sankcji, jaka może zostać nałożona na podatnika, który prześle błędnie wypełnioną ewidencję JPK.

Rozwiązaniem opisanej powyżej kwestii jest narzędzie przygotowane przez firmę Hogart. Mowa o Wyszukiwarce Kodów GTU stworzonej z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mapa kodów pozwala na wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, jak i nazw produktów. Więcej informacji na temat narzędzia Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Nowy JPK – kod GTU 7

Od 1 października 2020 r. – czyli od momentu wejścia w życie nowego JPK_V7 – każdy czynny podatnik VAT zobowiązany został do oznaczania dostaw wybranych grup towarów i usług za pomocą specjalnych kodów GTU. Jednym ze wspomnianych kodów jest GTU 7.

Kogo dotyczy GTU 7?

Oznaczenie GTU 7 obejmuje w szczególności dostawy pojazdów oraz części samochodowych, a ponadto towary o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Mowa zarówno o częściach nowych, jak i używanych.

Rozpatrując w/w należy dodać, że opisywany kod powinien być stosowany w odniesieniu do:

 • Ciągników rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep (wyjątek stanowią pojazdy służące do transportu wewnątrzzakładowego, wyposażone we własny napęd, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, a także pojazdy służące do przewozu towarów na niewielkie odległości, ciągniki używane na peronach kolejowych; części wyżej wspomnianych pojazdów).
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do przewozu dziesięciu lub więcej osób (łącznie z kierowcą),
 • Aut oraz innych pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu osób (które nie zostały objęte pozycją „pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu i więcej osób łącznie z kierowcą”), włączając w to auta osobowo-towarowe (kombi) oraz auta wyścigowe.
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu towarów.
 • Pojazdów silnikowych o specjalnym przeznaczeniu (wyłączając z tego pojazdy wykorzystywane do transportu osób lub towarów np. dźwigów samochodowych, aut strażackich), jak również podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 CN),
 • Podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Nadwozi (łącznie z kabinami) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych bojowych samobieżnych, włączając w to pojazdy z uzbrojeniem i ich części.

Oznaczenie GTU nie powinno być natomiast stosowane w odniesieniu do dostaw towarów bądź świadczenia usług, w momencie gdy nabywane dobra (tj. w/w towary lub usługi) oznakowane symbolami GTU są tylko elementem cenotwórczym towaru lub usługi sprzedawanej, która sama w sobie nie podlega pod te oznaczenia.

Wyszukiwarka Kodów GTU

Jak widać na powyższym przykładzie, stosowanie kodów GTU 7 może sprawiać spore trudności. W związku z powyższym warto wyposażyć się w rozwiązanie umożliwiające automatyczne nadawanie kodów GTU. Takim programem jest Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU.

Wyszukiwarka Kodów GTU stworzona została z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Opisywane rozwiązanie pozwala na wyszukiwanie informacji (np. wg fragmentów kodów lub nazw produktów).

Zalety Mapy Kodów:

 • Możliwość szybkiego wyszukiwania informacji,
 • Bezproblemowe odnajdywanie mapowania kodów produktowych na GTU,
 • Identyfikacja kodów, które nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a zatem wymagają dodatkowej identyfikacji.

Więcej informacji na temat Wyszukiwarki Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Webinarium już 22 maja! O rewolucujnych zmianach VAT: JPK 2020 i białej liscie. Nie przegap!

Wspólnie z kancelarią LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k. mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium.

webinarium dotyczyć będzie rewolucyjnych zmiany VAT: JPK 2020 i białej listy, (ujęcia podatkowego i aspektów techniczno –  informatycznych).

Webinar odbędzie się 22 maja godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie sobie 90 minut czasu. Zapraszamy!

Program webinarium i zapisy >> Kliknij tutaj

Aktualizacja struktur XML najnowszego JPK_VAT

08.05.2020 r. na platformie ePUAP opublikowano aktualizację struktur XML nowego JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • zaimplementowany został element Naglowek (wraz z elementami KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl dla Deklaracji VAT-7. Zaimplementowany został także KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, Kwartal – dla Deklaracji VAT-7K) w węźle Deklaracja
 • dodany nieobowiązkowy element Ewidencja
 • zaktualizowana definicja dotycząca okresów – TDataCzas>=01.07.2020
 • zaktualizowana schema StrukturyDanych – najnowsza wersja StrukturyDanych_v6-0
 • zmienione typy kodów krajów: TKodKrajuISO – zastąpiony został TKodKrajuEL oraz aktualizacji uległa lokalna definicja typu TKodKraju
 • zmieniona definicja typu dla elementu Rok
 • zaktualizowana namespace oraz wersja schemy w obu elementach Naglowek.

Struktury elementów XML są do pobrania na portalu podatki.gov.pl, dostępne na podstronie Dokumentacja IT / Struktury dokumentów xml.

Najnowsze zmiany w JPK_V7M w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa 01.04.2020 r. weszło w życie rozporządzenie dot. posiadaczy kas fiskalnych. Zostali oni zwolnieni do końca 2020 r. z obowiązku wykazywania odrębnie w nowym JPK_VAT paragonów uznanych za faktury uproszczone. Rozporządzenie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów ma za zadanie ułatwić funkcjonowanie firmom w okresie epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Zaktualizowane struktury robocze nowego JPK_VAT

17 lutego 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane struktury robocze nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K.

Zakres przeprowadzonych prac objął m.in.:

 • Aktualizację dat występujących w nazwach przestrzeni,
 • Przeniesienie elementu PozycjeSzczegolowe bezpośrednio do węzła elementu Deklaracja,
 • Zmianę definicji lokalnego typu tns:TKodKrajuISO – dodany został kod „EL” dla Grecji,
 • Utworzenie lokalnego typu tns:TKodKrajuJPK wykluczającego zastosowanie kodu „GR” dla Grecji,
 • Zmianę typu dla elementów KodKrajuNadaniaTIN na nowo utworzony tns:TKodKrajuJPK,
 • Zmianę typu dla elementu P_ORDZU na etd:TTekstowy (max 3500 znaków),
 • Wykluczenie wartości zerowej dla P_60, w przypadku wypełnienia sekwencji dla elementów od P_59 do P_61.

Z punktu widzenia przedsiębiorców, wprowadzenie nowego pliku JPK będzie rodziło sporą ilość problemów. Mowa między innymi o konieczności przystosowania systemów informatycznych do wymogów opisywanej struktury. Jak do tej pory zakres informacji, które powinny znaleźć się w ewidencji był dość ograniczony. Konieczne było bowiem jedynie wskazanie typu dokumentu (faktura/paragon etc.), rodzaju transakcji (zakup/sprzedaż materiałów, towarów, kosztów bądź środków trwałych) oraz zawarcie informacji dotyczących samego kontrahenta (krajowy lub zagraniczny).

Po zmianach wspomniany zakres informacji zostanie znacznie powiększony. Dane, które powinny znaleźć się w ewidencji zostały zdefiniowane w przepisach rozporządzenia. Wbrew pozorom wgranie nowego schematu do systemu finansowo-księgowego firmy nie wystarczy. Konieczne będzie bowiem dokonanie wielowymiarowej analizy obejmującej grupy produktów i usług, typy transakcji oraz typy dokumentów w celu ich nowego oznaczenia. Nowy schemat wymusza na przedsiębiorcach również zmianę obecnych schematów księgowych, a nawet wdrożenie nowych procesów. Wszystko to w celu uzyskania większej ilości danych. Warto dodać, że do tej pory Ministerstwo Finansów nie opublikowało objaśnień umożliwiających poprawną interpretację wybranych pól.

Na wprowadzenie nowej struktury przedsiębiorcom zostało niewiele czasu, bo zaledwie dwa miesiące. Naturalnie obowiązek ten nie zwalnia firm z konieczności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przygotowania rocznego rozliczenia CIT. Z tego względu nie warto zwlekać z wdrożeniem nowego schematu JPK.

Rozwiązaniem opisanego powyżej problemu może okazać się program Hogart JPK. Hogart JPK to aplikacja umożliwiająca pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych, a także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Aplikacja obsługuje wszystkie struktury pliku JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP. Hogart JPK współpracuje z większością  programów ERP. Dla SAP, Oracle, IFS, Sunsystems mamy przygotowane dedykowane aplikacje. Więcej informacji na temat programu Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.