Archiwa: JPK_VAT | Oprogramowanie dla firm

Nowy JPK – kod GTU 13

1 października 2020 r. obowiązywać zaczął nowy JPK_V7, który zastąpił JPK VAT oraz deklarację VAT. Wraz z chwilą wejścia w życie nowej schemy, czynni podatnicy VAT zobowiązani zostali do oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU. W związku z powyższym faktury wystawione po 30 września 2020 r. muszą zostać uwzględnione w nowym JPK_V7 wraz z odpowiednimi kodami towarów i usług. Ponieważ jednak kody GTU nie dotyczą wszystkich rodzajów sprzedaży, toteż nie każda transakcja sprzedaży będzie opatrzona kodem. W przypadku jakich sprzedaży należy stosować kod GTU 13?

Kod GTU 13 – do jakich transakcji powinien być stosowany?

Kodem GTU 13 powinny być oznaczane faktury wystawiane przez czynnych podatków VAT świadczących usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Dotyczy to usług takich, jak:

 • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (w tym transport drogowy: towarów, samochodami chłodniami, produktów naftowych cysternami, innych cieczy i gazów cysternami, pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów w kontenerach, pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt, pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta, transport drogowy przesyłek pocztowych, pozostały transport drogowy towarów, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, a także usługi związane z przeprowadzkami, w tym również świadczone na rzecz gospodarstw domowych, inne usługi związane z przeprowadzkami.
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów (w tym magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych, cieczy i gazów, ziaren zbóż, pozostałych towarów).

Zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeżeli opisywana usługa stanowi wyłącznie dodatkowy koszt wynikający z dostawy towarów (a zatem nie jest ona osobną usługą transportu), to w takiej sytuacji kod GTU 13 nie będzie miał zastosowania.

Podsumowując: jeśli obowiązek podatkowy dla faktury końcowej:

 • powstał po 30 września 2020 r.
 • faktura ta dokumentuje sprzedaż podlegającą pod kod GTU,
 • faktura ta została wystawiona do faktury zaliczkowej wykazanej w JPK VAT oraz deklaracji VAT,

to w takiej sytuacji musi ona zostać wykazana w nowym JPK_V7 wraz z kodem GTU.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Nowy JPK_V7 oraz wynikający z jego wprowadzenia, obowiązek oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU od początku budzi w przedsiębiorcach spore wątpliwości. Nie są one jednak bezzasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość sankcji, jaka może zostać nałożona na podatnika, który prześle błędnie wypełnioną ewidencję JPK.

Rozwiązaniem opisanej powyżej kwestii jest narzędzie przygotowane przez firmę Hogart. Mowa o Wyszukiwarce Kodów GTU stworzonej z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mapa kodów pozwala na wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, jak i nazw produktów. Więcej informacji na temat narzędzia Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Aktualizacja struktur XML najnowszego JPK_VAT

08.05.2020 r. na platformie ePUAP opublikowano aktualizację struktur XML nowego JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • zaimplementowany został element Naglowek (wraz z elementami KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl dla Deklaracji VAT-7. Zaimplementowany został także KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, Kwartal – dla Deklaracji VAT-7K) w węźle Deklaracja
 • dodany nieobowiązkowy element Ewidencja
 • zaktualizowana definicja dotycząca okresów – TDataCzas>=01.07.2020
 • zaktualizowana schema StrukturyDanych – najnowsza wersja StrukturyDanych_v6-0
 • zmienione typy kodów krajów: TKodKrajuISO – zastąpiony został TKodKrajuEL oraz aktualizacji uległa lokalna definicja typu TKodKraju
 • zmieniona definicja typu dla elementu Rok
 • zaktualizowana namespace oraz wersja schemy w obu elementach Naglowek.

Struktury elementów XML są do pobrania na portalu podatki.gov.pl, dostępne na podstronie Dokumentacja IT / Struktury dokumentów xml.

Nowe struktury JPK VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) – aktualizacje

W celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.04.2020 r. Ministerstwo Finansów w dniu 5 grudnia 2019 r. opublikowało zaktualizowane robocze struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).
W opublikowanych strukturach:

 • zaktualizowano elementy:
  TDataCzas – zmiana zakresu na <xsd:minInclusive value=”2020-04-01T00:00:00Z”/>,
  P_34, P_49, P_52, P_68, P_69 oraz K_46 – zmiana definicji typu,
 • dodano sekwencję dla P_68 oraz P_69,
 • zmieniono kolejność występowania annotations dla sekwencji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz,
 • usunięto nadmiarowy typ TData,
 • poprawiono błędy pisarskie w opisie dla elementu K_18.

Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K mają zostać wkrótce opublikowane jako elektroniczny wzór dokumentu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP

Materiały dot. nowej struktury JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) obowiązujące od 01.04.2020 r. a także faktury, wraz z broszurami informacyjnymi, księgami podatkowymi i ewidencją przychodów są udostępnione do pobrania na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl

Nowa struktura JPK dla faktur VAT RR

Od 1 września 2019 r. w środowisku produkcyjnym JPK dostępna będzie możliwość obsługi dokumentu JPK_FA_RR(1). Ponadto testowanie nowego schematu możliwe jest za pośrednictwem środowiska testowego dostępnego pod adresem: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/swagger/ui/index

Continue reading „Nowa struktura JPK dla faktur VAT RR”

Zmiany w podatkach od 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku, deklaracje VAT zostana zastąpione przez JPK_VDEK. Odpowiedni projekt zmian w ustawie o VAT jest już po konsultacjach. JPK_VDEK, będzie miał poszerzoną strukturę w stosunku do JPK_VAT. Zamiast wysyłania JPK i deklaracji VAT, przedsiębiorcy bedą wysyłali jeden plik. Continue reading „Zmiany w podatkach od 2020 roku.”