Archiwa: MPP | Oprogramowanie dla firm

Od 1 listopada opłata skarbowa za zwolnienie środków z rachunku VAT nie będzie naliczana

W lipcu 2018 r. został wprowadzony tzw. split payment czyli mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z którym należność za towar bądź usługę dzielona jest na dwie kwoty: kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto zostaje na rachunku głównym podatnika, natomiast kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT.

Continue reading “Od 1 listopada opłata skarbowa za zwolnienie środków z rachunku VAT nie będzie naliczana”

Jest zgoda na obowiązkowy split payment

Split payment, czyli Metoda Podzielonej Płatności, może być obowiązkowy dla wybranych branż, już od lipca 2019. Komisja Europejska wyraziła zgodę na obowiązkowy split payment dla listy 152 produktów. Po akceptacji Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, co ma być tylko formalnością, split payment będzie obowiązkowy.
Continue reading “Jest zgoda na obowiązkowy split payment”

Wpływ cyfrowej rewolucji w podatkach na systemy ERP

Rok 2018 to rok dużych zmian w podatkach, polegających przede wszystkim uszczelnianiu systemu podatkowego, w zakresie podatku VAT. Uszczelnienie systemu jest osiągane przez cyfryzację podatków. Skala zmian pozwala mówić o „cyfrowej rewolucji” w podatkach.

Continue reading “Wpływ cyfrowej rewolucji w podatkach na systemy ERP”

Nowe deklaracje VAT gotowe na Split Payment

Od 1 lipca 2018 roku, zaczną obowiązywać przepisy o split payment, czyli podzielonej płatności. Przepisy te zakładają, że nasz kontrahent płacąc nam, może kwotę podatku VAT, przelać bezpośrednio na dedykowany rachunek, a my dostaniemy tylko kwotę netto. Nie będziemy mieli wpływu na to czy nasi kontrahenci korzystają z metody podzielonej płatności, czy nie. W związku z tym, na zmiany związane ze split payment, powinno przygotować się każde przedsiębiorstwo.

Continue reading “Nowe deklaracje VAT gotowe na Split Payment”