Archiwa: VAT | Strona 2 z 3 | Oprogramowanie dla firm

Likwidacja deklaracji VAT coraz bliżej

Jak pisaliśmy w tekście https://www.hba.hogart.com.pl/nowy-jpk_vat-zamiast-deklaracji-vat/, plik JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT. Obecnie wspomniane zmiany są już na etapie komisji sejmowej. W praktyce oznacza to zatem, iż podatnicy podatku VAT będą składać do urzędu skarbowego plik JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT-7, VAT-7K i ewidencji VAT.

Continue reading “Likwidacja deklaracji VAT coraz bliżej”

Zmiany w VAT na 2019 rok

Opublikowany 16 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności dla określonych transakcji. Nowe regulacje obowiązywać będą od 1 września 2019 r. Continue reading “Zmiany w VAT na 2019 rok”

Jest zgoda na obowiązkowy split payment

Split payment, czyli Metoda Podzielonej Płatności, może być obowiązkowy dla wybranych branż, już od lipca 2019. Komisja Europejska wyraziła zgodę na obowiązkowy split payment dla listy 152 produktów. Po akceptacji Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, co ma być tylko formalnością, split payment będzie obowiązkowy.
Continue reading “Jest zgoda na obowiązkowy split payment”

Obowiązek składania deklaracji VAT-7 dłużej niż zapowiadano

JPK_VAT daje urzędom skarbowym, na tyle szeroką informację na temat transakcji danego przedsiębiorcy, że zgodnie z zapowiedziami MF, miał zastąpić inne deklaracje VAT, składane miesięcznie lub kwartalnie. Miało to nastąpić na początku przyszłego roku. Jak wynika jednak z ostatnich oświadczeń Ministerstwa Finansów, na to udogodnienie, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.
Continue reading “Obowiązek składania deklaracji VAT-7 dłużej niż zapowiadano”

JPK VAT i STIR uszczelniają system podatkowy

W 2018 r. zakończono wprowadzanie do polskiego systemu prawnego dwóch nowych rozwiązań, służących uszczelnianiu systemu podatkowego – JPK VAT i STIR. Teraz można w pełni ocenić ich skuteczność i funkcjonalność oraz rolę, jaką pełnią w procesie ścigania przestępstw podatkowych, związanych z wyłudzeniami VAT. Continue reading “JPK VAT i STIR uszczelniają system podatkowy”