Archiwa: ZSMOPL | Oprogramowanie dla firm

Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Minister Zdrowia przypomina, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, dalej jako „ZSMOPL”, spoczywa na podmiotach prowadzących obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na dobę. Zgodnie z art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944), dalej jako „ustawa Prawo farmaceutyczne”, w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie: Continue reading „Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL”

Zmiana procesu logowania do portalu ZSMOPL od 21 kwietnia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na dzień 20 kwietnia 2020 r. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ (Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia) procesu logowania dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

  • 20 kwietnia 2020 r. w godzinach 8.00-12.00 nastąpi techniczna przerwa w dostępie do systemu.
  • Od dnia 21 kwietnia 2020 r. użytkownicy ZSMOPL będą mieli możliwość logowania się do ww. sytemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ.
  • Migracji do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników ZSMOPL, natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane.
  • Nie możliwe będzie logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego – funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

W związku z powyższym użytkownicy ZSMOPL od 21 kwietnia 2020 r. będą musieli nadać sobie nowe hasło, aby bez problemu logować się do systemu.

Dla wszystkich zainteresowanych na stronie logowania e-PLOZ opublikowana została instrukcja logowania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także udostępniona została infolinia: 19 457

20.04 – CSIOZ zmigruje użytkowników portalu ZSMOPL z dotychczasowej platformy zarządzania użytkownikami P2 https://www.p2sa.csioz.gov.pl na nową platformę e-PLOZ.

od 21.04 – przy próbie logowania do portalu ZSMOPL nastąpi przekierowanie do strony: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/, gdzie trzeba będzie przejść przez procedurę utworzenia nowego hasła.

Instrukcja_użytkownika_e-PLOZ

Ograniczenie liczby typów transakcji wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL

Informujemy, że CSIOZ zamierza ograniczyć liczbę typów transakcji (zakupy, sprzedaż, przyjęcia oraz wydania) wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL w komunikatach OS (Obroty i Stany magazynowe), co ma ułatwić/ uprościć raportowanie: Continue reading „Ograniczenie liczby typów transakcji wykorzystywanych w raportowaniu do ZSMOPL”

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu  nielegalnego wywozu leków

Żądamy publicznego ujawniania nazw podmiotów wywożących leki!

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Continue reading „Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu  nielegalnego wywozu leków”

Nowe obowiązki farmaceutów

W ramach realizacji postanowień dyrektywy unijnej – tak zwanej „dyrektywy fałszywkowej”, 5 lipca 2017 r. powstał KOWAL, czyli Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. Celem powołania organizacji było stworzenie i wdrożenie kompleksowego, informatycznego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych.

Continue reading „Nowe obowiązki farmaceutów”