Hogart Oprogramowanie dla finansów

Usługa wysłania e-sprawozdania finansowego

Masz problem ze złożeniem e-sprawozdań? Nie masz oprogramowania, potrzebujesz wsparcia profesjonalistów w celu złożenia raportów w terminie?

Zgłoś się do nas! Wdrażamy oprogramowanie, wspieramy mapowanie danych, realizujemy w trybie pilnym usługę złożenia sprawozdań. Mamy wiedzę i doświadczenie finansowo-księgowe.

Hogart to 26 lat doświadczenia na rynku systemów finansowo księgowych.

Od 2019 roku wchodzi w życie obowiązek raportowania do MF sprawozdań w formie elektronicznej. E-Sprawozdania Finansowe to sprawozdania finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznychSprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Więcej o e-Sprawozdaniach na naszym blogu