Wersja ZSMOPL 1.16

Poniżej lista zmian na środowisku testowym (wersja 1.16 Portalu ZSMOPL) z 3.10.2019.
Najciekawiej zapowiada się nowa funkcjonalność:  Dodano usługę getStan umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL.

LISTA ZMIAN W WERSJI 1.16

 • Poprawiono obsługę błędów usługi getStatus – dodano opisy błędów wywołania usługi.
 • Dodano usługę getStan umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL.
 • Usprawniono obsługę błędu KM1 – komunikat będzie widoczny na koncie podmiotu, jeśli identyfikatory podmiotu i identyfikatory MPD będą poprawne.
 • Przeniesiono informację o wersji systemu na górną belkę. Wersja będzie widoczna na każdym ekranie.
 • Skrócono opisy niektórych transakcji.
 • Wprowadzono zmianę w regule TROS49. Regułę podzielono na 2 reguły:
  • TROS51: „Data korygowanej transakcji nie może być datą przyszłą.”
  • TROS49: „Data korekty musi być późniejsza niż data transakcji korygowanej.”
 • Dodano regułę KM7: „Przekroczono termin 7 dni na korektę komunikatu.”
 • Dodano regułę TROS52 odrzucającą komunikaty z transakcjami sprzed 19 marca 2019.
 • Wprowadzono, w ramach TROS9 i TROS11, wymagalność podawania nazwy i adresu podmiotu odpowiedzialnego, gdy ten jest kontrahentem.
 • Wprowadzono zmiany w zakresie działania reguł TROSPOZ71 i TROSPOZ75. Reguły te będą obowiązywać w przypadku każdej z transakcji OS z wyjątkiem IR- gdy ta ustawia wszystkie stany na 0.
  • TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.
  • TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.
 • Zmieniono opis reguły TROSPOZ44 na: „Nie podano informacji o stanach magazynowych, która jest wymagana dla podanego rodzaju transakcji.”

Integracja ZSMOPL z systemami ERP:  Hogart ZSMOPL