Zmiany w strukturze JPK_FA(3)

Od 1 listopada 2019 r. będzie obowiązywać nowa wersja struktury faktury VAT – JPK_FA(3) dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Zmiany mają związek z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Organy podatkowe będą mogły żądać nowej struktury od 2 grudnia 2019 r.

Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych, które były postulowane przez podatników.

Spis zmian w JPK_FA(3) w porównaniu do wersji JPK_FA(2):

 W węźle Naglowek

 • W elemencie KodFormularza atrybut KodSystemowy zmieniono na JPK_FA(3)
 • W elemencie WariantFormularza wprowadzono wartość 3
 • W elementach DataOd i DataDo zmieniono typ danych z etd:TData na tns:TData
 • Usunięto element DomyślnyKodWaluty
 • W elemencie KodUrzedu dodano opis elementu o treści „Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA”

 W węźle Podmiot1

 • W elemencie IdentyfikatorPodmiotu zmieniono typ elementu „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej” na „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1″
 • W elemencie AdresPodmiotu zmieniono typ elementu „etd:TAdresPolski” na „etd:TAdresPolski1”
 • Dodano mechanizm wyboru „choice” i nowy element AdresPodmiotu2 o typie „etd:TAdresZagraniczny”

W węźle Faktura Usunięto atrybut typ

 • W opisie węzła Faktura dodano zdanie „Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy”
 • Dodano element KodWaluty W elementach P_1 i P_6 zmieniono typy elementów z etd:TData na tns:TDataT
 • Zmodyfikowano opisy elementów P_4B, P_5B, P_13_x, P_14_x i P_15
 • Dodano elementy: od P_14_1W do P_14_4W dotyczące faktur wystawionych w walutach obcych (przeznaczone dla kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczonych zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy)
 • Dodano element P_18A – znacznik mechanizmu podzielonej płatności
 • Dodano element P_22 – znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
 • Zmieniono element P_106E_3 z opcjonalnego na wymagany
 • Usunięto elementy ZALZaplata i ZALPodatek
 • Dodano element NrFaZaliczkowej dotyczący numery poprzednich faktur zaliczkowych

Usunięto węzeł StawkiPodatku

W węźle FakturaWiersz

 • Usunięto atrybut typ
 • Opis węzła FaturaWiersz zmieniono na „Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę”
 • Dodano opcjonalne węzły Zamowienie i ZamowienieCtrl mające zastosowanie dla faktur zaliczkowych.

Do pobrania

Pobierz najnowszą
dokumentację struktury